Ochrona danych osobowych i polityka prywatności www.martynki.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności sklepu internetowego www.martynki.pl ma charakter informacyjny, oznacza to że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.martynki.pl jest Market Hunters Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64 61-827 Poznań, NIP 7831729865, REGON 361223720, e-mail:  biuro@martynki.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym www.martynki.pl.

Celem zbierania danych osobowych klientów przez Administratora jest zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (Formularz Zamówienia, Konto, Newsletter).

Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki zakupionego przez klienta towaru na zlecenie Administratora.
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności dokonywane drogą elektroniczną lub kartą kredytową w sklepie internetowym.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres siedziby klienta.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych w sklepie internetowym www.martynki.pl. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest formularzu na stronie sklepu internetowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi na urządzeniu użytkownika odwiedzającego stronę sklepu internetowego.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

- identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych w sklepie internetowym i informacji o fakcie bycia zalogowanym;
- zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy rejestracji, formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
- dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji odwiedzających oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
- prowadzenia anonimowych statystyk badających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający sklep internetowy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są ważne w związku ze zgodą na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Przy braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia plików Cookies w przeglądarce internetowej.

Dokładne informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również  logi (adres IP, domena) tj. anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego, które służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

KONTROLA, DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIE

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W celu korekty powyższych uprawnień, klient możne skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@martynki.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego www.martynki.pl. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zaleca się aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności / regulaminem danej strony.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Najczęściej kupowane

 • Martynka Turkusia
  Martynka Turkusia

  Martynka Turkusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  79,00 zł
 • Mikuś Elegancik
  Mikuś Elegancik

  Mikuś Elegancik wykonany jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  79,00 zł
 • Mikusia Rosa
  Mikusia Rosa

  Mikusia Rosa wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Ręcznie...

  79,00 zł
 • Martynka Turkusia
  Martynka Oficjalka

  Martynka Oficjalka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Motylusia
  Martynka Motylusia

  Martynka Motylusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Blondusia
  Martynka Blondusia

  Martynka Blondusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Modnisia
  Martynka Modnisia

  Martynka Modnisia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł

Informacja

Producenci

Brak producentów

Nowe produkty

Promocje

Dostawcy

Tagi